Chitenji Kamanga

La donna, la 28enne Chitenji Kamanga, è stata uccisa nell'attacco condotto ieri